ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu Fruits Godown 2022 update

ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu

ఇల్లందులో   ఫ్రూట్స్ కొనడానికి కి గోడౌన్లో ఎక్కడున్నావ్, నమస్కారం మిత్రులారా నేను ఈరోజు రాస్తున్న పోస్టులో ఇల్లందులో దొరకకపోతే ఫ్రూట్స్ అలానే  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  గురించి మీతో చదువుతున్న, దీని ద్వారా బెల్లం ఒక కొత్త  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో మీరే పెట్టొచ్చు ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఉండే  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, మొత్తం  ఇల్లందులో  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  2 ఉన్నాయి. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు. ఇది గ్రహించిన కొంతమంది  వాళ్ల సొంత అభిప్రాయాల మేరకు  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  కట్టారు అలాగే ఓపెన్ చేశారు. ఇల్లందులో ఉన్నా రెండు  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  లో అన్నీ దొరుకుతాయి.

 ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu ఫ్రూట్స్ షాప్

 ఫ్రూట్స్ షాప్ లో కూడా అందరూ చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి, ఈ మధ్యనే  ఫ్రూట్స్  షాపులో ఎక్కువగా పుట్టుకొచ్చాయి, కరెంట్ ఆఫీస్ ఏరియా లో 5  ఫ్రూట్స్  షాపు దాకా ఉంటాయి. అలానే గోవింద్ సెంటర్ దగ్గర కూడా  ఫ్రూట్స్  షాపులు కొత్తగా పెట్టారు, అంతకుముందు  ఈ రెండు ఏరియాలో  ఫ్రూట్స్  షాపు లేదు. 2022 లో ఎక్కువ పనులు   అమ్ముడు పోతున్నాయి కాబట్టి, చాలామంది  అనుకుంటున్నారు, ఈ మధ్యనే  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  డిమాండ్ పెరిగింది.  ఎంత ఎక్కువ కొన్ని సార్లు జరుగుతాయి, చాలా బాగుంటుంది అని భావించే వాళ్ళకి వేదిక అయింది.

 ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu 2022 update

 చాలామంది ki ఇప్పటి రోజుల్లో కష్టపడి పని చేస్తే ఏమి మిగలడం,  అలానే కష్టపడి పని చేసే వాళ్ళకి  మన ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఇలాంటి పనులు రోజు తినే వాళ్ళు బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. 2022 లో అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే కాబట్టి ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ద తీసుకుంటారు. అందుకే చాలా పోతున్నాయి.

ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 2  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అయితే ఈ రెండు  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  ఎక్కడ ఉన్నది చాలా మందికి తెలియదు ఈ గోడౌన్లో ఉపయోగం  ఉంది అనేది చాలా మందికి తెలియదు ఎలా వాడుకోవాలో తెలియక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu address

ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  పండ్లు పండించే దగ్గర్నుంచి తీసుకొచ్చి  ఈ ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  పెడతారు, ఇకనుంచి  చిన్న వ్యాపారులు వచ్చే ఇక్కడ దొరికే పండ్లను అనుకుని బజారులలో అమ్ముకుంటారు వచ్చిన లాభం తీసుకొని అలా రోజులు  వ్యాపారం జరుగుతుంది. లేదంటే మీకు ఇక్కడ దొరకని పండ్లు లేకపోయినా విదేశాల నుంచి కూడా దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. కానీ దిగుమతి అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది అనేవాళ్ళు ఉంటే  దిగుమతి చేసుకోండి.  ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే సుభాష్ నగర్ గ్రామ పంచాయతీలో, కరెంట్ ఆఫీస్ ఏరియా దగ్గర కొత్తగా కట్టిన  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  ఉన్నది, 2022 లో పండ్ల వ్యాపారం బాగా జరుగుతుందని గ్రహించి  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  కట్టినారు. ఈ  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో పేరు ఇంకా పెట్టలేదు, cool  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో.

ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu address కొత్త బస్టాండ్ దగ్గర

ఇల్లందు కొత్త బస్టాండ్ దగ్గర  ఇంకో  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో   దీన్ని బనానా  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో ఉంది. చాలామందికి వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు కొత్త బస్టాండ్ దగ్గర ఉన్న  ఈ బనానా  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో గురించి తెలుసు,కరెంట్ ఆఫీస్ ఏరియా  బనానా  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో లో  ఉన్నదని ఎవరికీ తెలియదు.

వేరే రాష్ట్రాల్లో బండి ఇచ్చాను పండ్లని ఇల్లందు దాకా తీసుకు వచ్చే ఈ  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో పెడతారు.

 నా ఆలోచన ఏంటంటే ఇది చదివిన వాళ్ళు కొత్తగా  బనానా  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  గా పెట్టండి ఎందుకంటే గుండాల నుంచి  కారేపల్లి నుంచి టేకులపల్లి నుంచి వచ్చే వారు చాలామంది ఉంటారు  సెంటర్ అఫ్ అట్రాక్షన్ గా ఉంటది అంటే అందరూ  ఇల్లందు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు  ఇల్లందులో కొనుక్కోవడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తారు

ఇది చదవండి

Online home delivery ఆన్లైన్ డెలివరీ అంటే ఏంటి

ఇల్లందు లో ఉన్న బైక్ షోరూం

tractor vehicle showroom in yellandu వెహికల్ షో రూమ్

Leave a comment

Your email address will not be published.