ఇల్లందు లో ఉన్న మంచి రెస్టారెంట్

Restaurant:వేరే ఊరి నుంచి ఇల్లందు పట్నం వచ్చినప్పుడు, ఇల్లందులో భోజనం చేయడానికి, మంచి రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉంది అని వెతికే వాళ్లకి, నేను రాస్తున్న కి పోస్ట్ లో  ఇల్లందులో unna రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఏ చోట ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుంటారు.  ఇల్లందు లో ఉన్న రెస్టారెంట్లు స్ట్రైట్ గా మేటర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం, ఇల్లందులో  ఐదు ప్లేస్ లో రెస్టారెంట్లు మీరు భోజనం చేయడానికి, ఇల్లందులో  5 ప్లేసులు ఉన్నాయి, ఈ ఐదు ప్లేస్ లోనే… Continue reading ఇల్లందు లో ఉన్న మంచి రెస్టారెంట్

home delivery service:హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ yellandu

హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ yellandu home delivery service yellandu హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్, ఇప్పుడు డెలివరీ సర్వీసెస్ yellandu lo ఎక్కువ ఉపయోగం లోకి వచ్చి, హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి అనేది ఇంతకుముందు ఉన్న పోస్టుల్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం.  ఇల్లందులో హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ ఇల్లందు లో ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుంటారు. ఎందుకు అంటే, ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేసిన వస్తువు, ఇల్లందు వరకు వచ్చింది.  ఇల్లందులో ఉన్నా డెలివరీ సర్వీసెస్… Continue reading home delivery service:హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ yellandu

Online home delivery ఆన్లైన్ డెలివరీ అంటే ఏంటి

Online home delivery🏡 :ఈ ఆన్లైన్ డెలివరీ 🚚అంటే ఏంటి, మా ఊర్లో కి బైక్ మీద పెద్దపెద్ద బ్యాగులు వేసుకుని వస్తూ ఉంటారు, ఆ బ్యాగ్ లో వివిధ రకాలైన వస్తువులు కనిపిస్తాయి.ఈ బ్యాగ్ లో  రకాలైన వస్తువులు ఉన్నాయి ఎవరి కోసం వచ్చా ఆవు  మా ఊరు, ఎందుకు వస్తున్నారు మా ఊరికి అని ని అనుమానం పడుతూ ఉంటారు,బైక్ మీద వచ్చే వ్యక్తిని ఇలా అడుగుదాం: ఏం బాబు ఎవరు కావాలి ఎందుకు మా… Continue reading Online home delivery ఆన్లైన్ డెలివరీ అంటే ఏంటి

Published
Categorized as Tips