ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu Fruits Godown 2022 update

ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu ఇల్లందులో   ఫ్రూట్స్ కొనడానికి కి గోడౌన్లో ఎక్కడున్నావ్, నమస్కారం మిత్రులారా నేను ఈరోజు రాస్తున్న పోస్టులో ఇల్లందులో దొరకకపోతే ఫ్రూట్స్ అలానే  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  గురించి మీతో చదువుతున్న, దీని ద్వారా బెల్లం ఒక కొత్త  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో మీరే పెట్టొచ్చు ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఉండే  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, మొత్తం  ఇల్లందులో  ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో  2 ఉన్నాయి. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు. ఇది గ్రహించిన కొంతమంది … Continue reading ఫ్రూట్స్ గోడౌన్లో yellandu Fruits Godown 2022 update

ఇల్లందులో ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ సంబంధించిన వస్తువులు రిపేర్ చేయబడును Electrical items shop in yellandu 2022

Electrical items:నమస్కారం మిత్రులారా ఈరోజు చెప్పబోయేది ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్  పోస్ట్📺. ఇల్లందులో ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ సంబంధించిన వస్తువులు ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అలానే ఎక్కడ  ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. మీ ఇంట్లో ఫ్యాన్ రిపేర్ లేదా ట్యూబ్ లైట్, ఎలక్ట్రికల్ వైర్ కంప్యూటర్ ఇలా ఎలక్ట్రికల్ వస్తువైనా. ఇల్లందు లో ఎక్కడ దొరుకుతాయి అలానే రిపేర్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అన్న విషయాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకుంటారు. ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ టీవీ రిపేర్ షాప్స్… Continue reading ఇల్లందులో ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ సంబంధించిన వస్తువులు రిపేర్ చేయబడును Electrical items shop in yellandu 2022

ఇల్లందు లో ఉన్న బట్టల షాపులు గురించి తెలుసుకుందాం readymade garments

ఇల్లందు లో ఉన్న బట్టల షాపులు yellandu garments ఇల్లందు లో ఉన్న బట్టల షాపులు 🛍️గురించి తెలుసుకుందాం ఇల్లందు cloth మార్కెట్🛒🛍️, ఇల్లందు clothing, ఇల్లందు cloth హౌస్, 🛍️garments shop near me,readymade garments,clothing store🛒.ఇల్లందు చుట్టుపక్కల  గ్రామాల్లో నివసించేవారికి, ఇల్లందులో బట్టలు చాలా చవకగా దొరుకుతాయి అని చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు వాళ్ల కోసం, బట్టల షాపులు గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలియ చేయడమే నా యొక్క  మెయిన్ ఉద్దేశం కాబట్టి, … Continue reading ఇల్లందు లో ఉన్న బట్టల షాపులు గురించి తెలుసుకుందాం readymade garments

Yellandu vegetable market and raithu market ఇల్లందు లో ఉన్న కూరగాయల మార్కెట్

Yellandu vegetable market ఇల్లందులో  కూరగాయలు మార్కెట్  ఎక్కడ ఉంది ఉంది, ఈ  కూరగాయల మార్కెట్లు ఎలాంటి కూరగాయలు దొరుకుతాయి,  నా పొలంలో పండిన కూరగాయల  ఇల్లందు మార్కెట్ లో  అమ్ముకోవటం కుదురుతుందా. అన్ని విషయాలు గురించి ఇప్పుడు నేను రాస్తున్న ఇల్లందు కూరగాయల మార్కెట్ ellandu vegetable market  పోస్టులో మీరు తెలుసుకుంటారు. Yellandu vegetable market role తెలంగాణలో వ్యవసాయం అనేది ప్రథమ ఆదాయ  చేకూర్చేది. ఇల్లందు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అన్ని నీ వ్యవసాయం… Continue reading Yellandu vegetable market and raithu market ఇల్లందు లో ఉన్న కూరగాయల మార్కెట్